Вътре няма никого, защото в момента клубът не работи


  (Датата и мястото на следващата сбирка още не са определени.)