НДК, вход А3, асансьори 8 и 9, ет. 8, Sky Plaza

 

    Клубът се намира горе на осмия етаж, високо над фонтаните.

НДК


 

    За да стигнете до там, влезте през вход А3. Този вход се намира на петдесетина метра зад пилоните. Там където в далечината се вижда жълтата кола.

Пилони


 

    Това е вход A3 отблизо и същата жълта кола. Това е входа откъм паркинга. Същият вход води и съм Studio 5.

вход A3


 

    Като влезете Studio 5 е направо, а вие отивате надясно през тази врата към асансьори 8 и 9.

Врата


 

    Това са асансьорите 8 и 9.

Асансьори


 

    Обърнете внимание, че към Sky Plaza има указателни табели!

Табели


 

    Качвате се горе на осмия етаж и минавате през тази врата (следвайки табелата).

Горе


 

    След двадесетина метра стигате до входа на Sky Plaza.

Вход


 

    До Sky Plaza може да се стигне и през централния вход, но този вход вечер се заключва и затова по-сигурен е вход А3. Ако влезете през централния вход, тръгнете надясно и след около двадесет метра ще стигнете до асансьор №12, качвате се на седмия етаж, след това катерите още един етаж пеша и се озовавате точно пред Sky Plaza.