Отстъпки при събрани лайкове


     Тези потребители, които са събрали повечко лайкове, получават отстъпка при плащането на времето прекарано в клуба. Последните три групи, не само че не плащат, напротив, те получават пари, за времето прекарано в клуба.
 
     В тази таблица са дадени отстъпките според лайковете от миналата седмица:
 
     Имаш право на отстъпка от 10 %, ако лайковете ти са не по-малко от 100 %.
     Имаш право на отстъпка от 20 %, ако лайковете ти са не по-малко от 130 %.
     Имаш право на отстъпка от 30 %, ако лайковете ти са не по-малко от 144 %.
     Имаш право на отстъпка от 40 %, ако лайковете ти са не по-малко от 164 %.
     Имаш право на отстъпка от 50 %, ако лайковете ти са не по-малко от 193 %.
     Имаш право на отстъпка от 90 %, ако лайковете ти са не по-малко от 236 %.
     Получаваш отстъпка от 110 %, ако лайковете ти са не по-малко от 244 %. (тоест ние ти плащаме 10%, от това което е таксата ти за престой)
     Получаваш отстъпка от 150 %, ако лайковете ти са не по-малко от 284 %. (тоест ние ти плащаме половината, от това което е таксата ти за престой)
     Получаваш отстъпка от 200 %, ако лайковете ти са не по-малко от 513 %. (тоест ние ти плащаме толкова колкото е таксата ти за престой)
 
     За да получиш отстъпката трябва да имаш в електронния си портфейл достатъчно пари, които да могат да покрият престоя ти за седмицата. Ако нямаш достатъчно пари, ти се начислява цялата сума без отстъпка.

     Когато си тръгваш, трябва да се отметнеш, че си излязъл от клуба. Може да кажеш довиждане на човека, който е на входа и той ще те отметне или може сам да се отметнеш през телефона си. Важно е стриктно да се отбелязва кога влизате и кога излизате, защото това е свързано с плащането на времето прекарано в клуба и освен това, ако пропуснете да се отметнете при излизане може да заблудите вашите приятели, че сте в клуба, когато вие в действителност не сте.