Правила за съхранение на вашата информация
Каква информация ние събираме за вас и кой може да види тази информация?


     Ние събираме ваша лична информация (като име, пол, снимка) и статистика на вашите посещения в клуба и поръчките направени на бара.

     Вашата лична информация е информацията, която вие ни предоставяте, когато се регистрирате. Това са:
Името ви
Прякора ви (или галеното ви име)
Полът ви (мъж или жена)
Вашият фейсбук профил – ако сте ни предоставили такъв
Вашата снимка – снимка качена от вас, която вие можете да променяте, когато си пожелаете.
Вашата малка снимка – снимка с размери 100 на 100, която ние изрязваме от снимката, която вие сами сте качили или от фотография, която сме ви направили на място в клуба, когато сте дошли за първи път и сме ви регистрирали на място (когато не сте се регистрирал сам от къщи).

     Тази информация влиза във вашия профил, който ние ви създаваме в клуб „Everybody Knows Your Name“. По подразбираме тази информация е достъпна за всеки, но вие можете да промените това в настройките и да ограничите достъпа. Все пак, тази информация ще е достъпна, за всеки с когото може да сте се засекли в клуба през последните две седмици (т.е. всеки, който е бил в клуба в един и същи ден с вас, дори и да не е бил по същото време).

     Малката ви снимка по подразбиране не е достъпна от всеки, освен ако не е изрязана от вашата достъпна до всички снимка. Ако сме ви снимали на място, то тогава малката ви снимка е достъпна само за хората, които са заедно с вас в клуба и с които може да сте се засекли през последните две седмици. В настройките можете да промените това и да направите вашите снимки по-достъпни или по-недостъпни.

     Друга ваша лична информация е вашия имейл адрес и вашата парола. Тази информация ще се използва само, за да ви даде възможност да се регистрирате и да влезете във вашия профил в клуб „Everybody Knows Your Name“.

     Имейл адреса ще го използваме още в случаите, когато сте забравили вашата парола и помолите да ви я изпратим. Ще изпащаме писма за следващата сбирка на клуба, но това ще бъде само за хората, които са идвали поне веднъж и ще има възможност това изпращане на съобщения да бъде изключено.


Статистиката на вашите посещения в клуба и поръчките направени на бара.

     Това е информация, която е видима само от вас самите. Служебните лица като пропуск и барман също имат достъп до тази информация, но те могат да я гледат само когато трябва да решат казус от типа на некоректно маркирана напитка или неточно маркирано посещение.


     В случай, че компетентните власти, като съд и полиция поискат от нас разкриване на ваша лична информация, то ние ще го направим, както законът ни задължава.