Everybody Knows Your Name

Клуб „Everybody Knows Your Name“
Старата концепция

     Какво е това?
   Как се плаща?
   Система за гласуване
   На кого принадлежи клубът?
   Кои са гостите на клуба?
   Мога ли да дойда без придружител?
   Какво може да се прави?
   Какви са правилата?
   Лично пространство
   Видео наблюдението
   Търговската тайна 
Излезе статия посветена на откриването на клуба. Прочетете я в e-vestnik!